Kies voor AKIDA Tendermanagement

Ons team draagt zorg voor het complete tenderproces vanaf selectie tot en met gunning.

casus tender A4 Delft Schiedam - STRABAG

Tendermanagement voor opdrachtnemers
Onder marktbenadering verstaan we het complete tenderproces vanaf selectie tot en met gunning.
Tufail was tijdens deze tender verantwoordelijk voor de kwaliteit van de EMVI plannen.

Bekijk portfolio

Hoe wij voor u tender management uitvoeren

We activeren het tenderteam, zodat iedereen zich maximaal in kan leven in het project, met zijn risico’s, kansen en uitdagingen. We verdiepen ons in de vraag achter de vraag. We voeren open gesprekken met de aanbesteder en stellen de oplossingsruimte vast voordat we invulling geven aan de vraag. We leggen eenduidige relaties tussen de succesfactoren, de onzekerheden en onze oplossing. We schrijven korte en bondige to the point plannen waarin we volledig traceerbaar ons voorstel koppelen aan de gunningscriteria en de doelen van het project.

Wat we belangrijk vinden bij tender management

Drie onzekerheden leven bij een aanbesteder: weet ik goed genoeg wat ik wil? Krijg ik de beste partij voor het werk? En wordt de opdracht onder de best mogelijke voorwaarden uitgevoerd? We helpen inschrijvers om de aanbesteder te laten zien dat zij deze vragen begrijpen en op de best mogelijke manier kunnen beantwoorden.