kies voor Akida Contractmanagement

Onze specialisten zorgen ervoor dat hetgeen overeengekomen ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
Contractmanagement is voor opdrachtgevers hetzelfde als voor opdrachtnemers. Een gewaagde bewering, maar we doen het toch. Opdrachtgevers leggen de vraag en het doel vast en controleren of de geboden oplossing hieraan voldoet. Opdrachtnemers vullen de vraag op basis van first time right en fit for purpose in en tonen aan dat het werkt. Verschillende werkzaamheden, maar de basis is hetzelfde. Zie het als een estafetteloop waarin het stokje van vraag op papier overgaat naar fysiek eindproduct, waarbij opdrachtgever en opdrachtgever op verschillende momenten stokjes overgeven.

casus dijkverbetering Schoonhovenseveer-Langerak

Contractmanagement betekent voor ons ervoor zorgen dat hetgeen overeengekomen ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt met oog voor het belang van alle betrokken partijen, zodat er tijdens kritische situaties met respect en vertrouwen op basis van gelijkwaardigheid doorgewerkt worden.
Tufail was contractmanager tijdens deze realisatiefase.

bekijk portfolio

Hoe wij voor u contracten beheersen

Wij geloven in eenvoud. We geloven in normale mensentaal in contracten. En we geloven in het ontdoen van de huidige contracten van hun (juridische) ballast. Contract management voeren we uit door onszelf en het IPM team te doordringen van basisvragen als: waar gaat het contract over? Wie doet wat? Hoe weten we of het werkt? Wat doen we als het misgaat? Hoe beheersen we wijzigingen?

Wat we belangrijk vinden bij contractmanagement

Ten eerste geloven we in het contract als middel, niet als doel op zich. Hiermee is de kwaliteit van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wat het verschil maakt tussen een succesvol of een gefaald project. We vinden het belangrijk dat de effectiviteit van de geboden oplossing voor zich spreekt (doelmatigheid). Het contract is er niet voor niks, dus we leven de voorwaarden hierin na (rechtmatigheid).
We bewaken prijs, planning en kwaliteit (first time right). We richten verificatie en validatie in op basis van de juiste dingen doen ipv de dingen juist doen (fit for purpose). En we sorteren zoveel mogelijk voor op wijzigingen in het belang van het project (risicobeheersing).