Kies voor AKIDA Marktbenadering

Onze specialisten ontzorgen u van het complete aanbestedingsproces

Casus marktbenadering dijkverbetering Schoonhovenseveer-Langerak

Tufail heeft samen met Lisa de aanbesteding begeleid. Hier hoorde het aansturen van inkoop bij, het uitvoeren van de concurrentiegerichte dialoog, het begeleiden van het inschrijvingsproces, de beoordeling en gunning.

bekijk portfolio

Hoe wij voor u de markt benaderen

We begeleiden de aanbesteding en voeren gesprekken met de markt. We beantwoorden samen de vragen van de inschrijvers en stellen de nota(s) van inlichtingen op. We stellen een beoordelings- en gunningsprotocol op. We beoordelen de inschrijvingen en geven een gunningsadvies. We voeren verificatiegesprekken met de winnende inschrijver.

Wat we belangrijk vinden bij marktbenadering

Bij marktbenadering is de hoofdvraag, kiezen we de beste aannemer voor de opdracht en krijgen we wat we willen. Hiertoe vinden we het belangrijk om een open houding te hebben, partijen niet te beoordelen op eerdere mindere ervaringen en bovenal de partijen alle beschikbare informatie te verstrekken. Bedenk dat een opdrachtgever vaak al een aantal jaren met een project bezig is (planstudie en ontwerp) voordat de marktbenadering start. Geef de gegadigden de tijd en de mogelijkheid om tijdens de aanbesteding voldoende up to speed te komen om een volwaardig gesprekspartner te worden. Hierdoor kun je tijdens de aanbesteding het al echt hebben over de belangrijkste risico’s.