Kies voor AKIDA contractvorming

Onze specialisten ontzorgen u volledig vanaf inkoop tot en met een aanbestedingsgereed contract

Casus Contractvorming Dijkversterking Krimpen

Tufail was als contractmanager verantwoordelijk voor de totstandkoming van het UAV-GC contract. Hij heeft het grootste deel van de aanbestedings- en contractstukken zelf geschreven met review van Loyens en Loeff. De vraagspecificatie eisen is opgesteld door Grontmij.

bekijk portfolio

Hoe wij voor u contracten schrijven

We bedenken samen de inkoopstrategie en schrijven het inkoopplan. We denken mee over de wijze van aanbesteding, de contractvorm en we doorgronden de EMVI criteria. We verrichten desgewenst een marktconsultatie. We schrijven (mee aan) het innovatieve contract en de aanbestedingsstukken. We zorgen ervoor dat de eisenset transparant en traceerbaar is. We doen een claimscan op het contract. We zorgen ervoor dat het contract en de aanbestedingsstukken tijdig en gedragen gereed zijn voor publicatie op TenderNed.

Wat we belangrijk vinden bij contractvorming

We vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor de aanbestedings- en contractvorm. We vinden het ook belangrijk dat de organisatie toegerust is op de wijze van aanbesteden en de filosofie achter het contract doorgrondt. Hiertoe zorgen wij er voor dat we samen met het projectteam en de stakeholders de juiste keuzes maken.